INGLISE KEELE JA KULTUURI HUVIRING

Ootame kõiki soovijaid inglise keele ja kultuuri huviringi alates 13.09.17. Grupid on komplekteeritakse vastavalt vanusele ja keele tasemele. Info ja registreerimine tel. 53850719 või irinarozanova@gmail.com

 

Мы рады приветствовать желающих изучать английский язык в новом 2017/18 учебном году! Занятия начинаются с 13сентября. Инфо и регистратсия по тел. 53850719 или irinarozanova@gmail.com

Huviring MAAILM MEIE ÜMBER

Huviring "Maailm minu ümber" on mõeldud lastele, kellele meeldib teadus ning kes soovivad õppida läbi füüsikaliste ja keemiliste katsete.

Kas soovid teada: Milline komm kurguvalu ravib? Kust tulevad seemned ja mis neist kasvab? Miks põlevkivi ujub aga lubjakivi upub? Milliseid linde tohib talvel sööta? Kuidas süüdatakse olümpiatuli? Kuidas pisikesed õhumolekulid suur asju õhku tõstavad?

Huviringi tund toimub kord nädalas pikkusega 30-45 minutit.
Nelja õppetunni ehk tsükli hind on 25 €*. Hind sisaldab kõiki kasutatavaid õpimaterjale ja –vahendeid. Osa võib võtta ka ainult ühest tsüklist.
Tunniteemad aasta jooksul ei kordu.

Huviring toimub kahes vanuseastmes:
Grupp I 1-3.klassi õpilased (tund toimub reedeti kell 14.15)
Grupp II 4-7.klassi õpilased (tund toimub esmaspäeviti kell 16.30)

Esimene tsükkel algab 11.september (Grupp II) ja 15.september (Grupp I)

Huviringi tunnid toimuvad Jõhvi Põhikooli füüsikaklassis (kabinet 215) õpetaja Riina Vaht juhendamisel.

Registreeri oma laps või küsi lisainfot Stuudiumis saates õpetajale Riina Vaht teate, kirjutades emailile riina.vaht@gmail.com või telefonil 5213597

Manuses on kuulutus täpsema infoga.

Lugupidamisega, 

õp.Riina

ЕДИНОДУШНО К ЕДИНОМУ ЯЗЫКУ

Учебный отпуск погружения в Раннамыйза

http://rannamoisapuhkekyla.blogspot.com.ee/

7-13 августа 2017

Возраст детей 9-14 лет

Количество участников ограничено: 10-15

Руководители: Ирина Розанова и Пилле Лилле

Стоимость: 360€

Стоимость включает: четырёхразовое питание, проживание в гостинице, интегрированная активная общеразвивающая деятельность на эстонском языке.

Регистрация: http://lingid.ee/keelekymbluspuhkus

и предоплата до 2 июня 2017

Реквизиты банка:

получатель: Skilled Communication OÜ

банк: SEB
номер счёта: EE701010220235655223

пояснение: имя и фамилия ребёнка / 07.-13.08.17

 

ÜKSMEELEL ÜHISE KEELENI

 

Keelekümbluse õpipuhkus Rannamõisa puhkekülas

 

http://rannamoisapuhkekyla.blogspot.com.ee/

 

7. august -13. august 2017

 

Laste vanus: 9-14 aastat

 

Osalejate piirarv: 10-15

 

Juhendajad: Irina Rozanova ja Pille Lille

 

Osalustasu: 360€

 

Osalustasu sisaldab: neljakordne toitlustus, majutus külalistemajas, integreeritud aktiivõppe arendustegevused eesti keeles.

 

Eelregistreerimine: http://lingid.ee/keelekymbluspuhkus

 

ja osalustasu maksmine kuni 2. juuni 2017

 

Panga rekvisiidid:

 

Saaja: Saaja: Skilled Communication OÜ

 

Pank:SEB
a/a: EE701010220235655223

 

Selgitus: lapse nimi ja perekonnanimi / 07.-13.08.17

 

ÕPIABI

TUGIÕPE MITTEEMAKEELES ÕPPIVATELE LASTELE K.A. UUSIMMIGRANTÕPILASED (UIM)

Ootame 1.-6. klassi õpilasi õpiabi pikapäevarühma ehk abistame õpilasi kodustetööde tegemisel eesti keeles. Teisipäeviti ja neljapäeviti kella 12.30 kuni 14.30. Lisainfo ja konsultatsioon tel. 53850719 või  irinarozanova@gmail.com

Мы рады приветствовать желающих (1. - 6. классники) в продлёнку академической поддержки (помогаем выполнению домашних заданий на эстонском языке, в новом 2016/17 учебном году!  Занятия по вторникам и четвергам с 12.30 - 14.30! Инфо и регистратсия по тел.53850719 илиirinarozanova@gmail.com

EESTI KEELE ÕPPELAAGER

IRKAS keeltekool korraldab EESTI KEELE õppelaagri PERELIIGE, Peipsi järve ääres Remnikus Ida- Virumaal. Kohaga saab lähemalt tutvuda vajutades all olevat linki:

http://puhkekeskused.ee/remniku/

Toimumisaeg: 27.06.16 - 04.07.16.a. (Kohtade arv piiratud)

Võtame vastu lapsi vanuses 10 – 14 aastat (Eelregistreerimine ja info e-maili või telefoni teel)

irinarozanova@gmail.com

skilledcommunicationou@gmail.com

Kontaktisik: Irina Rozanova

Telefon: 53850719

IRKAS keeltekooli tegevusloa (Haridus-ja Teadusministeeriumi tegevusluba välja antud 06.08.2015.a.  nr.1.1-2/ 15/ 319 ) ja andmetega saab lähemalt tutvuda vajutades allolevat linki:

http://www.irkaskeeltekool.com/419317807

 

 

Hinnas:

- eesti keele suhtlemiskeele arendamine ja sõnavara rikastamine läbi loomuliku vabas vormis aktiivõpe, koostöös kvalifitseeritud eesti keele – ja keelekümblusõpetajate - metoodikute ja eesti keelekandjatega.

- peremajutus 20 m järvest (saun, duss, WC)

- 4 - kordne toitlustamine

- aktiivõpe looduses eesti keeles 24/7

- loovprojektide teostamine eesti keeles (ilmavaatlus, metsavaatlus, matkarada, poster-ettekanded)

- vabaaja tegevused (ujumine Peipsi järves, sulgpall, võrkpall, jalgpall, teatevõistlused, lugemisnurk, näitering, disko ja karaoke)

- ajaplaneerimise õpetus ja eneseanalüüs

- teadusmängud

- Transport  Jõhvist 27.06.16 kell 8.00 (mujalt tulijatega vastavalt kokkuleppele)

 

Inglise keele suhtlemiskursus B1,B2 (The Communicative English Development)

Inglise keele suhtlemiskursus B1,B2 (The Communicative English Development)

Kallid Inglise keelt õppida soovijad!
 
Ootame Teid Inglise keele suhtlemiskursusesle (B1,B2) Jõhvi Tsentraalis, Keskväljak 4 (3. korrusel) alates 28.10.15 - 20.04.16 kolmapäeviti kella 18.00 - 19.30, et jätkata inglise keele õpinguid.

The Communicative English Language Development Course in Jõhvi Tsentraal, at Keskväljak 4 (3rd floor) from 28.10.15 to 20.04.16 on Wednesday evenings at 6 pm to 7.30 pm, in order to continue English studies.


Info ja registreerimine tel. 53850719 või irinarozanova@gmail.com

Erialane inglise keel (English for Specific Purposes ESP)

Career Paths:

1. Riigikaitse ja sõjavägi (Command & Control)

2. Hotellindus ja toitlustamine (Hotels and Catering)

3. Infotehnoloogia (Informational Technology)

4. Turism (Tourism)

5. Ärikeel (Business English)

6. Seadus (Law)

7. Lennundus ja õhujõud (Air Force)

8. Inseneri erialad (Engineering)

9. Raamatupidamine (Accounting)

10. Politsei (Police)

11. Iluteenused (Beauty Salon)

12. Medõendus (Nursing)

13. Sekretär ja juhiabi (Secreterial)

14. Põllumajandus (Agriculture)

15. Merevägi (Navy)

16. Pangandus (Banking)

17. Meditsiin ehk arstiteadus (Medical)

18. Mehaanika eriala (Mechanics)

19. Ehitus (Building)

20. Toruluksepa eriala (Plumbing)

21. Finatsteenused (Finance)

22. Logistika (Logistics)

23. Kindlustus (Insurance)

24. Lennuteenindaja (Flight Attendant)

25. Arhitektuur (Architecture)

26. Eelkooliõpetaja (Kindergarten teacher)

27. Juhtimine ja haldamine (Managament I and Management II)

Lisainfo huvikooli IRKAS keeltekooli huviringide kohta lastele kui ka keeltekursuste kohta täiskasvanutele telefonil  +372 53850719 või

irinarozanova@gmail.com

skilledcommunicationou@gmail.com

Rootsi keele A1, A2 suhtlemiskoolitus

Rootsi keel eesti keele baasil. 40 auditoorset ak. tundi ja 10 iseseisvat ak. tundi.

Eesmärgiks on omandada elementaarse suhtluskeele oskus nii kõnes kui kirjas.

Tagada rootsi keele  oskuse tase, mis võimaldab toime tulla igapäevaelus  tuttavates olukordades (perekond,huvialad, reisimine, puhkus, päevasündmused, sõpruskond,töö, õpingud, vaba, aeg). Iseseisva keelekasutaja tasemel suhtleja on võimeline koostama lihtsamaid tekste tuttaval või endale huvipakkuval teemal, kirjeldama sündmusi, kogemusi, unistusi ja eesmärke,lühidalt põhjendama oma seisukohti ja plaane. Erinevad osaoskused nagu lugemine,kirjutamine,rääkimine ja keelestuktuurid omandatakse läbi eluliste teemade.

ÕPINGUTE LÕPETAMISE NÕUDED

Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 75% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, tööandja soovil jne.) väljastab kool õppijale tõendi kursustel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti ning on esitanud kõik iseseisvad kodused tööd mahus 75%, siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel/tõendil.

 

Lisainfo huvikooli IRKAS keeltekooli huviringide kohta lastele kui ka keeltekursuste kohta täiskasvanutele telefonil  +372 53850719 või

 

irinarozanova@gmail.com

 

skilledcommunicationou@gmail.com

 

 

 

 

Eesti keele A1, A2 suhtluskoolitus

Eesti keel vene keele baasil. 60 auditoorset ak. tundi ja 10 iseseisvat ak. tundi.

Eesmärgiks omandada elementaarse suhtluskeele oskus nii kõnes kui kirjas. Tagada eesti keele oskuse tase, mis võimaldab toime tulla igapäevaelus  tuttavates olukordades (perekond, huvialad, reisimine-puhkus, päevasündmused, sõpruskond, töö, õpingud, vaba,aeg). Iseseisva keelekasutaja tasemel suhtleja on võimeline koostama lihtsamaid tekste tuttaval või endale huvipakkuval teemal, kirjeldama sündmusi, kogemusi, unistusi ja eesmärke, lühidalt põhjendama oma seisukohti ja plaane.

Erinevad osaoskused nagu lugemine, kirjutamine, rääkimine ja keelestuktuurid omandatakse läbi eluliste teemade.

ÕPINGUTE LÕPETAMISE NÕUDED

Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 75% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, tööandja soovil jne.) väljastab kool õppijale tõendi kursustel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti ning on esitanud kõik iseseisvad kodused tööd mahus 75%, siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel/tõendil.

 

Lisainfo huvikooli IRKAS keeltekooli huviringide kohta lastele kui ka keeltekursuste kohta täiskasvanutele telefonil  +372 53850719 või

 

irinarozanova@gmail.com

 

skilledcommunicationou@gmail.com

 

 

 

Eesti keele B1, B2 suhtluskoolitus

Eesti keel vene keele baasil. 90 auditoorset ak. tundi ja 10 iseseisvat ak. tundi.

Kursuse tulemusena mõistab õpilane keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Õpetada spontaanselt ja ladusalt vestlema eesti keeles professionaalsetel teemadel, selgitama oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Erinevad osaoskused nagu lugemine, kirjutamine, rääkimine ja keelestuktuurid omandatakse läbi eluliste teemade.

ÕPINGUTE LÕPETAMISE NÕUDED

Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 75% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, tööandja soovil jne.) väljastab kool õppijale tõendi kursustel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti ning on esitanud kõik iseseisvad kodused tööd mahus 75%, siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel/tõendil.

 

Lisainfo huvikooli IRKAS keeltekooli huviringide kohta lastele kui ka keeltekursuste kohta täiskasvanutele telefonil  +372 53850719 või

 

irinarozanova@gmail.com

 

skilledcommunicationou@gmail.com

 

 

Inglise keele A1, A2 suhtlemiskoolitus

Inglise keel eesti - ja vene keele baasil. 90 auditoorset ak. tundi ja 10 iseseisvat ak.tundi.

Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ,et õppijad saaks kindluse vabalt õpitavas võõrkeeles suhelda (lihtlaused, fraasid) nii kõnes kui kirjas. Tagada inglise keele oskuse tase, mis võimaldab toime tulla igapäevaelus korduvates inglise keelt nõudvates eeskätt tuttavates olukordades (perekond, huvialad, reisimine-puhkus, päevasündmused, sõpruskond, töö, õpingud, vabaaeg). Iseseisva keelekasutaja tasemel suhtleja on võimeline koostama lihtsamaid tekste tuttaval või endale huvipakkuval teemal, kirjeldama sündmusi, kogemusi,unistusi ja eesmärke, lühidalt põhjendama oma seisukohti ja plaane.

Erinevad osaoskused nagu lugemine,kirjutamine,rääkimine ja keelestuktuurid omandatakse läbi eluliste teemade.

ÕPINGUTE LÕPETAMISE NÕUDED

Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 75% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, tööandja soovil jne.) väljastab kool õppijale tõendi kursustel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti, siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel/tõendil.

 

Lisainfo huvikooli IRKAS keeltekooli huviringide kohta lastele kui ka keeltekursuste kohta täiskasvanutele telefonil  +372 53850719 või

 

irinarozanova@gmail.com

 

skilledcommunicationou@gmail.com

 

 

 

Inglise keele B1, B2 suhtlemiskoolitus

Inglise keel eesti- ja vene keele baasil kasutades aktiivõpe meetodeid. 90 auditoorset ak. tundi ja 10 iseseisvat ak. tundi. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel,et õppijad saaks kindluse vabalt õpitavas võõrkeeles suhelda. Tagada inglise keele oskuse tase,mis võimaldab toime tulla igapäevaelus korduvates eesti keelt nõudvates eeskätt tuttavates olukordades (perekond, huvialad, reisimine-puhkus, päevasündmused, sõpruskond, töö, õpingud, vaba, aeg). Iseseisva keelekasutaja tasemel suhtleja on võimeline koostama lihtsamaid tekste tuttaval või endale huvipakkuval teemal,kirjeldama sündmusi,kogemusi,unistusi ja eesmärke,  lühidalt põhjendama oma seisukohti ja plaane.Õigekirjasüsteemi tajumine.

ÕPINGUTE LÕPETAMISE NÕUDED

Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 75% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, tööandja soovil jne.) väljastab kool õppijale tõendi kursustel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti, siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel/tõendil.

 

Lisainfo huvikooli IRKAS keeltekooli huviringide kohta lastele kui ka keeltekursuste kohta täiskasvanutele telefonil  +372 53850719 või

 

irinarozanova@gmail.com

 

skilledcommunicationou@gmail.com

 

 

 

Inglise keele suhtlemiskursus B1,B2 (The Communicative English Development)

Inglise keele suhtlemiskursus B1,B2 (The Communicative English Development)

Kallid Inglise keelt õppida soovijad!
 
Ootame Teid Inglise keele suhtlemiskursusesle (B1,B2) Jõhvi Tsentraalis, Keskväljak 4 (3. korrusel) alates 28.10.15 - 20.04.16 kolmapäeviti kella 18.00 - 19.30, et jätkata inglise keele õpinguid.

The Communicative English Language Development Course in Jõhvi Tsentraal, at Keskväljak 4 (3rd floor) from 28.10.15 to 20.04.16 on Wednesday evenings at 6 pm to 7.30 pm, in order to continue English studies.


Info ja registreerimine tel. 53850719 või irinarozanova@gmail.com